nadanlıq

nadanlıq
is. Cahillik, avamlıq, gerilik, biliksizlik, mədəniyyətsizlik, cəhalət. Görünür, bu da bir siyasətdir, – deyə <Səməd> öz nadanlığından və bu cür nazik mətləbi belə gec düşündüyündən öz-özünə acıqlandı. B. T.. Bu gün bütün yamanlıqlar qolu bağlı; Bu gün bütün nadanlıqlar qolu bağlı. M. Araz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tüküsdannıx — (Culfa) nadanlıq. – Cəmahət getmirdi dərsə, tüküsdannıx eliyirdilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cəhalət — ə. cahillik, nadanlıq, avamlıq, savadsızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəhl — ə. 1) bilməməzlik, nadanlıq; 2) tərslik, kəclik; 3) cəhalət, mədəniyyətcə gerilik. Cəhli mürəkkəb bilməməklə bərabər, bilməzliyini də bilməyib özünü alim zənn etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • baltalamaq — f. 1. Balta ilə çapmaq, kəsmək, yarmaq, doğramaq; balta ilə vurmaq. Onları karvan əhli baltaladı; . . Doğrayıb, yandırıb ocaq qaladı. A. S.. 2. məc. Yıxmaq, devirmək, dağıtmaq, məhv etmək, kökünü kəsmək, ortadan qaldırmaq; sarsıtmaq. Nadanlığa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cahillik — is. Nadanlıq, avamlıq, bilməzlik, şüursuzluq, düşüncəsizlik, cəhalət. <Münəvvər:> İnsan eşitdiyi sözün natiqinə baxıb haman sözü qəbul edər. Ancaq məni dilgir edən camaatın cahilliyidir. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhalət — is. <ər.> Avamlıq, nadanlıq, cahillik, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik, elm və mərifətin olmadığı hal. Cəhalətlə mübarizə ziyalılardan böyük iradə, cəsarət və mətanət tələb edirdi. A. Ş.. <Məhərrəm:> Ah! Cəhalət! Cəhalət! Səndən daha …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhl — is. <ər.> 1. Nadanlıq, avamlıq, cahillik, cəhalət. Elm bir nur, cəhl zülmətdir; Cəhl duzəxdir, elm cənnətdir. S. Ə. Ş.. Cəhlin əllərində qılınc görürsən; Ağlın ayağında qara bir tikən. M. Müş.. 2. sif. Çox kəc, çox tərs, inad. Cəhl adam.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göbəkduası — is. Köhnə məişətdə: cəhalət və nadanlıq əlaməti olaraq xəstə, yaxud uşağı olmayan qadınların göbəkləri ətrafına yazılan dua …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işıqsızlıq — is. 1. İşıq olmadığı hal və vəziyyət. 2. məc. Cəhalət, mədəniyyətsizlik, nadanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübəlliğ — sif. <ər.> Təbliğ edən, təbliğatçı. «Cəhənnəm məktubları», «Mozalan bəyin səyahətnaməsi», «Marallarım» kimi əsərlərində <Ə. Haqverdiyev> cəhalət, nadanlıq və köhnə etiqadlara istehza edir, xalqın ruhunu, zehnini zəhərləyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”